ردیابی کودک با GPS

امروزه با وجود خطرات و تهدیداتی که در جامعه وجود دارد، والدین کار بسیار سختی برای مراقبت از فرزندان دارند.تا به حال برای همه ما پیش آمده. فقط برای کسری از ثانیه حواستان به اطراف، افراد دیگر، و یا کودکان دیگرانتان پرت می شود و کودک تان از دید شما خارج می شود. و یا کودکانی که دارای شرایطی مانند اوتیسم هستند به نظارت نیاز دارند. و یا در مواردی که کودک بیش فعالی دارد نباید بیش از یک ساعت از اینکه در چه مکانی قرار دارد غافل شد. با استفاده از ردیابی GPS می توانید به سرعت فرزندتان را پیدا کنید.

درخواست دمو

لطفا در صورت امکان گزینه آنلاین را اعلام کنید


درخواست دمو بصورت اینترنتی و حضوری

در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده میشود.