سامانه موقعیت یاب پرتو

سامانه موقعیت یاب پرتو

نرم افزار کاملا بومی مستقل از نوع سیستم عامل

– موقعیت یابی وسایل نقلیه
– موقعیت یابی سامانه ریلی
– موقعیت یابی کودکان و سالمندان
– موقعیت یابی حیوانات خانگی
– قابلیت استفاده بصورت مستقل با لایه کاربری
– قابلیت ترکیب در سورس کدهای موجود
-موقعیت یابی بسته ها پستی و …